Asmens duomenų apsauga

2018-05-25 visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu gaisrine@taurage.lt

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Tarnybą, teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

Asmens duomenų tvarkymas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/697

Skip to content