Planavimo dokumentai

Artimiausiu metu susitikimų ir posėdžių nėra numatyta.

 

Tauragės r. sav. priešgaisrinės tarnybos tikslas yra išsaugoti žmogaus gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.

Tauragės r. sav. priešgaisrinė tarnyba planuoja:

1. Užtikrinti, kad gaisrų gesinimas visada būtų operatyvus ir efektyvus.

2. Užtikrinti efektyvų tarnybos darbą, aprūpinti būtinomis darbo ir apsauginėmis priemonėmis, įsigyti akumuliatorinę kombinuotą gelbėjimo įrangą, atlikti pastatų einamuosius remonto darbus ugniagesių komandose.

3. Užtikrinti Tauragės r. sav. priešgaisrines tarnybos nuolatinę parengtį, racionalų technikos ir įrangos panaudojimą.

4. Bendradarbiauti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM, Tauragės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Tauragės savivaldybės administracija ir kitomis savivaldybės įstaigomis ir įmonėmis sprendžiant priešgaisrinės saugos klausimus.

2020 m. Tarnybos metinės užduotys

2020 m. Priešgaisrinės tarnybos veiklos ataskaita

Skip to content