Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Tauragės PGT – priešgaisrinė tarnyba įgyvendina veiklą, skirtą prevencijai, gaisrų gesinimui, gelbėjimui ir kitoms skubioms situacijoms įveikti – prisidedant prie visuomenės saugumo ir nelaimių mažinimo.

112

BENDRASIS PAGALBOS TELEFONAS

SAVANORIO UGNIAGESIO

PARENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

Tauragės rajono savivaldybės PGT

Pagrindinis Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos tikslas – išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ir kitų įvykių poveikio. Tarnyba saugo įvairių nuosavybės formų turtą nuo gaisrų, vykdo pirminius gelbėjimo darbus katastrofų, gamybinių avarijų metu, teikia techninę pagalbą rajono savivaldybės organizacijoms ir gyventojams įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Veiklos sritys

Tauragės rajono priešgaisrinė tarnyba užsiima gaisrų prevencija, gaisrų gesinimu, siekdama užtikrinti visuomenės saugumą ir nuo nelaimių apsaugoti gyvybes bei turtą.

Gesinti

Gesinti gaisrus ir atlikti kitus pirminius gelbėjimo darbus, vadovaujantis gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analize, rengti pasiūlymus, kaip gerinti priešgaisrinę gyvenamųjų vietovių ir objektų apsaugą.

Informuoti

Rengti, informuoti visuomenę apie gaisrų priežastis ir padarinius, teikti konsultacijas, organizuoti ir vykdyti agitacines-informacines priemones priešgaisrine tematika.

Vykdyti

Pagal kompetenciją vykdyti kitas įstatymais ir kitais teisės aktais jai priskirtas funkcijas.Kontroliuoti

Kontroliuoti priešgaisrinius vandens šaltinius (gaisrinius hidrantus, rezervuarus, kitus vandens telkinius) bei privažiavimų prie jų būklę, teikti privalomus nurodymus nustatytiems trūkumams pašalinti.

Bendradarbiauti

Bendradarbiauti su užsienių šalių priešgaisrinėmis tarnybomis, dalyvauti (atstovauti savivaldybei) tarptautiniuose priešgaisrinių tarnybų mokymuose, pratybose, seminaruose ir kituose renginiuose, įgyvendinti bendrus tarptautinius projektus.

Užtikrinti

Užtikrinti sąveiką su rajono savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, elektros, dujų, vandens tiekimo tarnybomis gesinant gaisrus bei vykdant pirminius gelbėjimo darbus.

Naujienos ir patarimai

Aktualios naujienos bei išsamūs patarimai, skirti reaguoti į ekstremalias situacijas ir užtikrinti saugų elgesį.

Akcija „Nedegink žolės“

Įsivyraujant sausiems ir šiltiems orams, daugėja iškvietimų į gaisrus atvirose teritorijose, kuriose dega sausa pernykštė žolė, miško paklotė.  Siekiant

Skip to content